Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Kvarteret Rösträknaren, Årsta

KonstnärDavid Svensson
År2020
PlatsÅrsta
KonstprojektledareMarie Holmgren
Koordinaterlat: 59.2956583 long: 18.0686646

David Svenssons nya verk lyser i det nya bostadskvarteret i Årstastråket. Titeln Blazing a Trail betyder att bana väg för någonting, men också att göra något annorlunda. Denna tanke blev ett avstamp när konstnären skapade sin gestaltning.

Verket för en ny lokalgata består av åtta fristående armatu ­ rer, som liknar gatlyktor och som kröns av glober av uranglas som börjar glöda genom UV-ljus, integrerat i stolpen. Lyktorna leder besökaren längs med stråket. På dagen skapas en vacker atmosfär genom glasets fina lyster. Under dygnets mörka timmar glöder ljuset. Under 1800 -talet började glastillverkare i Centraleuropa fram ­ställa uranglas, som utmärkte sig genom sin säregna gulgröna lyster.

I Sverige var Reijmyre Glasbruk känt för sitt uranglas. Man började tillverka dricksglas, assietter, kannor, ljusstakar med mera. Idag produceras dock inte uranglas i Sverige längre. Det är endast några enstaka glaskonstnärer som fortfarande arbe ­ tar med detta material. De handblåsta uranglaskuporna till David Svenssons gestaltning kommer från ett glasbruk i Tjeckien.

Konstverket binder samman det förflutna och nuet. Uranglaset är ett meningsbärande material, där återvunnet glas och ett traditionellt hantverk möts. Glasets skimrande färg skänker verket mystik. I sitt precisa och samtidigt poetiska form ­ språk samspelar gestaltningen med omgivningen, medan den återspeglar dygnets och årstidernas rytm.

David Svensson, född 1973, är utbildad vid HDK, Göteborgs universitet, Statens kunstakademi i Oslo, Kungl. Konsthögsko ­ lan i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö. Han är främst känd för att arbeta med ljus och glas i spektakulära rumsge ­ staltningar. Svensson är representerad vid en rad olika museer i Sverige och utomlands och har skapat över tjugofem offentliga gestaltningar. 2002 erhöll han Carnegie Art Award för unga konstnärer.

David Svensson, 2020, Årsta, Marie Holmgren