Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Lindeskolan

KonstnärLarsson Gilice, Zsuzsanna
År2017
PlatsEnskede
Teknik/MaterialBrons, C-print
KonstprojektledareDan Wirén
Koordinaterlat: 59.2910761 long: 18.0708129

Zsuzsanna Larsson Gilice (f. 1970) ser text som gester. Eftersom man formar bokstäver med handen tycker hon att språket hänger ihop med handens gester. Hennes verk Det här är jorden orden på Lindeskolan är tudelat, en stor väggteckning med lösryckta ord och en vägghylla där 28 bronsbokstäver trängs.

Lindeskolan, som tidigare varit gymnasium, är byggd 1965 i gult tegel och har som grönklassad högt kulturhistoriskt värde. Om- och tillbyggnaden ger plats åt 600 elever från förskola till årskurs 6. I byggnaden finns en keramisk relief av Olle Ängkvist från byggåret 1965. Utöver Zsuzsanna Larsson Gilices gestaltning har Stockholm konst också köpt in 13 originalteckningar av Eva Lindström som placeras i entrén.

Konstverkets första del finns i skolans matsal, på väggen rakt fram från entrén. 28 patinerade bronsbokstäver står på en hylla av vit betong. Som en linje där bokstavsformerna trängs och både vill och inte vill bli ord. Bronsskulpturen samspelar med Olle Ängkvists gestaltning vad gäller färg och form, patineringen ger en keramisk känsla. ”Jag valde brons för att det känns klassiskt och taktilt, och gestaltar handens arbete med att forma bokstäver”, förklarar konstnären.

På en smal, hög vägg i entrén sitter verkets andra del – en teckning, som med sina väldiga mått, 480 cm i höjd och 150 cm i bredd, syns från de olika våningarna. Här har Zsuzsanna Larsson Gilice tecknat ord och ytor i olika gråskalor och som tankemönster. I det tecknade framträder ord som kan länkas ihop i nya sammansättningar.

Teckningen har skannats och monterats som C-print med en baksida av aluminium och ett skyddande glas framför. På det sättet har detaljer med kulörta tuschpennor, blekta pappersfragment, tejp och utrivna kanter ur kollegieblock kommit att ingå i verket.

Larsson Gilice, Zsuzsanna, 2017, Enskede, Brons, C-print, Dan Wirén