Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Mälarhöjdens gymnastikhall

KonstnärKroghAstrid
År2019
Teknik/MaterialLjus
KonstprojektledarePäivi Ernkvist
Koordinaterlat: 59.2876255 long: 17.9585132

Den danska konstnären Astrid Krogh arbetar gärna med ljus och mönster. På uppdrag av Stockholm konst har hon skapat en konstnärlig gestaltning, Gym, som blir ett signaturverk för idrottsanläggningen Mälarhöjdens gymnastikhall.

På uppdrag av Fastighetskontoret har Stockholm konst anlitat den danska konstnären Astrid Krogh för att skapa en konstnärlig gestaltning för en ny idrottsanläggning – Mälarhöjdens gymnastikhall. Verket Gym består av sex figurer som har placerats överst på gymnastikhallens västra och södra fasader och därmed är tydligt synliga redan på långt håll och vid själva ankomsten. Konstnärens utgångspunkt var rörelsemönster som kan förknippas med traditionell gymnastik. Avsikten var att genom den anspråkslösa och samtidigt tydliga symboliken avspegla det som byggnaden är skapad för och som pågår inomhus.

Det sparsmakade bildprogrammet i minimalismens anda är anpassat till anläggningens funktion. Figurerna, som består av LED-lampor och klar akryl, tänds och släcks enligt ett förprogrammerat mönster. Gestalterna tycks befinna sig i ständig rörelse. Astrid Kroghs verk kan härledas till begreppet neonkonst, som i sig täcker ett vidsträckt fält. Det kan inbegripa det mesta från glödande neonskyltar till avancerade estetiska skapelser. Som unik konstnärlig utsaga har neonkonsten använts och vuxit sig stark sedan 1970-talet. Bruce Nauman, Jenny Holzer och Dan Flavin har flitigt använt den. Kroghs neonskulpturgrupp med sitt rörelsemönster tvingar betraktaren att om och om igen pröva sin inställning till det dynamiska verket.

Astrid Krogh, född 1968, är konstnär och designer. Hon utbildades vid Institute for Product Design och Denmark’s Design School, Textile Department. Krogh arbetar huvudsakligen med textila material och konst som bygger på ljusspel och dess förmåga att påverka vår uppfattning av omvärlden. Hon är intresserad av mönster och naturligt och artificiellt ljus som rumsgestaltare. Hennes verk innehåller ofta element av förändring eller subtil överraskning. Krogh hämtar sin inspiration bland annat från naturfenomen, som exempelvis det nordiska ljusets föränderliga karaktär beroende på tider på dygnet och inte minst våra skiftande årstider. Hennes verk finns på Maasland Hospital i Nederländerna, 21 c Museum Hotel Cincinnati i Ohio, Nya Karolinska Sjukhuset i Solna m.fl. Hon har ställt bl.a. ut på Design Miami, 11th International Triennial of Tapestry i Lodz, Polen och på Mindcraft10 i Milano.

KroghAstrid, 2019, Ljus, Päivi Ernkvist