Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Med risk att försvinna

KonstnärHedman, Hanna
År2015
PlatsVästerort
Teknik/MaterialPlåt
KonstprojektledarePäivi Ernkvist
Koordinaterlat: 59.3588573 long: 17.866846

För att hinna ikapp behovet av förskolor för Stockholms alla
små har SISAB tagit fram en konceptförskola. Stockholm
konst har parallellt låtit formkonstnärer arbeta fram tre olika
konstverk som kan varieras för att bli unika där de utförs –
också stadens minsta medborgare har rätt till konst av högsta
kvalitet i sin vardag.

Hanna Hedman (f. 1980) ck uppdraget att gestalta något
för barnens utemiljö och valde att bearbeta en del av det ofta
trista stängsel som av säkerhetsskäl omger varje förskolegård.
I stället för ett traditionellt ståltrådsnät syns en 1,45 meter hög,
drygt fem meter lång myllrande mönstervärld av rödlistade
svenska arter, utförda i laserskuren plåt som har lackerats i
olika gröna nyanser. Konstnären berättar i sin skissbeskrivning att hon önskat öppna en fantasivärld för barnen, i stället
för att skapa något som håller dem instängda:

”Min förhoppning är att staketets detaljrika myller ska sätta
igång barnens fantasi. Att de ska upptäcka nya former och
kunna hitta på olika historier varje gång de tittar på staketet.”

För Hanna Hedman, som är smyckekonstnär, innebar uppdraget en stor uppgång i skala. Inspiration för sitt arbete har
hon emellertid länge hämtat från djur och natur, och olika
arters egen mönsterteckning.

– Jag hoppas staketet blir en ingång också till ett samtal om
Sveriges olika arter och om hur vi kan minska förlusten av
biologisk mångfald, säger konstnären som till hjälp för diskussionen skapat ett pedagogiskt material kring rödlistade
arter för förskolans barn och personal. 

Hedman, Hanna, 2015, Västerort, Plåt, Päivi Ernkvist