Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Medborgarhuset, Södermalm

KonstnärMaria Hedlund
År2020
PlatsSödermalm
KonstprojektledareMonika Nyström
Koordinaterlat: 59.314591 long: 18.0725787

Medborgarhuset i Södermalms hjärta är viktigt för många stockholmare. Byggnaden uppfördes 1936–1939 efter ritningar av Karl Martin Westerberg. I det mångfunktionella huset ryms hörsalar, bibliotek, gymnastiksal, simhall med mera. Fastig ­ heten är markerad med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket signalerar synnerligen stora kultur ­ historiska värden. 

Under 2016–2020 genomfördes en total rekonstruktion av Medborgarhuset som nu har blivit ännu mer tillgängligt. Bakom de nya lösningarna står Nyréns arkitektkontor med Tomas Rosén och Johan Forsman Sachs som ansvariga arkitekter. Som allaktivitetshus är Medborgarhuset en mötesplats för människor med olika bakgrund och intressen. Den generella strävan under ombyggnaden var att skapa en känsla av större öppenhet och rörelse i själva huset och i anslutning till det.

Detta blev också en övergripande idé bakom det konstprogram som togs fram för det nya Medborgarhuset. Det finns en sorts underförstådd rörelse mellan de självständiga konstverken och arkitekturen, mellan exteriören och interiören, mellan seendet och lyssnandet. I varsitt formspråk förmedlar konstverken frågor kring det förflutna och framtiden, kring det kollektiva och det individuella och kring det sociala och det personliga. De olikartade uttrycken, som till synes är varandras motsatser, är aldrig statiska utan handlar om växelverkan.

Konstnärerna Maria Hedlund och Lina Selander har arbetat med anslutning till Tranströmerbiblioteket. Maria Hedlunds stora intresse och en återkommande utgångspunkt för hennes fotobaserade konst är fascinationen för människans samlande. Genom kamerans lins studerar hon föremål, växter, stenarter och insekter. Oftast befinner de sig i ett övergångstillstånd och har förlorat sitt ursprungliga sammanhang. Hedlunds bildsviter, som systematiserar det hon ser, är snarare en meditativ tolkning än en strikt dokumentation. Upprepning är ett av konstnärens viktigaste stilgrepp. För Medborgarhuset har Maria Hedlund skapat ett fotocollage som monterats in på de stora glaspartierna i ljusgården i vuxenbiblioteket. Hon har utnyttjat ljusgårdens rymd och höjd.

Verket kan upplevas från olika våningsplan och från olika per ­ spektiv. Förutsättningen var det mellanrum som glaset, enligt Maria Hedlund, genererar: ett fiktivt rum mellan faktiska rum. Motivet för hennes verk, som balanserar mellan det figurativa och det abstrakta, är olikartade stenar och mineraler som fritt svävar eller långsamt faller i en majestätisk rörelse, som om tiden frusit fast.

Det förflutna och nuet möts. Ytterligare ett verk av Maria Hedlund finns i huvudentrén på plan 4. Valens vithet III är en serie om 18 fotografier av ett akvarium med en vit val. Bildsviten är en tydlig referens till den klassiska romanen Moby Dick (1851) av Herman Melville. Verkets placering på väggen mellan biblioteket och simhallen har också en naturlig koppling till vatten. Här handlar det även om att påminna betraktaren om en ständig växelverkan mellan natur och kultur, tro och vetenskap och om den ibland svårbestämda gränsen mellan frihet och fångenskap.

Maria Hedlund, född 1961, tog sin examen i fotografi på Fotohögskolan Göteborgs universitet 1993. Hon har ställt ut på Moderna Museet i Stockholm, Onomatopee i Eindhoven, Kohta i Helsingfors med flera. Hedlund är universitetslektor i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö.

Maria Hedlund, 2020, Södermalm, Monika Nyström