Stockholm Konst logo Stockholm Konst

The Mirror

KonstnärDahlberg, Jonas
Teknik/MaterialBetong, Stål
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.2934299 long: 18.0815517

The Mirror är en nära tio meter hög spegelvägg på en roterande betongplatta vid den norra entrén till Tele2 Arena. När
plattan roterar re ekterar spegeln omgivningen. När mörkret
faller förvandlas väggen till en lmskärm. Konstnären Jonas
Dahlberg (f. 1970) konstruerar inte sällan oväntade system
som får betraktaren att se på sin omgivning med nya ögon.
Bara någon vecka efter det att han accepterat uppdraget för
Stockholm konst ck han ett stort internationellt genombrott
med tävlingsvinsten om Utøyamonumentet i Oslo, Norge.

Förutsättningen för gestaltningen var att den skulle mot-
svara arenans vision om något utöver det vanliga till såväl
innehåll som uttryck. Konstnären valde en plats där nästan
alla arenabesökare passerar och där arenan, Arenatorget,
Slakthusområdet och de äldre husen på andra sidan Nynäs-
vägen möts.

Tanken är att skulpturen ska öppna platsen ytterligare,
betona samhörigheten med omgivningen och spegla områdets
förändring. Dessutom är den en tydligt markerad mötesplats.

Centralt placerad på en vit, långsamt roterande betongcir-
kel står spegelväggen, 9,6 m hög, 15,6 m bred och 1,8 m tjock.
Väggen är uppbyggd av blankpolerat rostfritt stål, där en sida
är perforerad med 5 mm stora hål. I varje hål sitter en LED-
lampa, och lamporna bildar en lmskärm. Ett varvs rotation
tar ungefär 15 minuter.

På dagen är lamporna släckta och väggens re ekterande yta
återspeglar omgivningen. När det mörknar tänds LED-lam-
porna och vi ser en lm, gjord på samma plats och med samma
hastighet som spegeln snurrar.

Men medan dagsspeglingen visar oss ett nu, visar den svart-
vita lmen hur det såg ut då, just i lmögonblicket. Med tiden
blir skillnaden mellan speglingarnas nu och då allt större, filmens ”då” blir allt mer historia. 

Dahlberg, Jonas, Betong, Stål, Frida Cornell