Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Moxy Khora

KonstnärWest, Ulla
År2016
PlatsVästerort
Teknik/MaterialAluminium
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.3884556 long: 17.9217555

Ulla Wests runda ”ordklot” av aluminium är en hyllning till utveckling och förståelse. Skulpturen är en uppförstorad typsnittskula från en IBM Selectric skrivmaskin, en föregångare till ordbehandlaren och hemdatorn. Moxy Khora är ett minnesmärke över ett passerat skede som bar med sig förändring, och en lekfull påminnelse om språkets betydelse.

Bredbyskolan från 1970 har byggts om och här ska nu finnas SFI-utbildning, jobbtorg och komvux. Konstnären Ulla West (f. 1954) påpekar i sin skissbeskrivning att skolan blir en plats där människor från skilda kulturer och med skilda språk möts och där man arbetar för lärande och integrering. Hon hoppas att skulpturen kan ge upphov till ordlekar och bli ett kreativt verktyg för språkinlärning.

IBM Selectric, som introducerades 1961, var den första skrivmaskinen med utbytbart typsnitt och möjlighet att redigera texten. Den vidareutvecklades senare till ordbehandlaren och hemdatorn. Kulan är en symbol från ett specifikt utvecklingsskede och ett objekt som visar på förändring: övergången från analog till digital teknik.

Aluminiumklotet, 75 kg tungt och en meter i diameter, står centralt i entrérummet med fri passage från alla håll. Ett nytt typsnitt, som fått namnet Moxy Khora, har designats för verket. På kulan är det svenska alfabetets 29 bokstäver i versaler, siffror och ett urval skiljetecken spegelvända. De kan avläsas såväl av ögat som med handen. Basytan på klotet är borstad metall som är sträv medan tecknens tryckyta är slät och blank putsad metall.

West, Ulla, 2016, Västerort, Aluminium, Frida Cornell