Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Parklyktor

KonstnärFront
År2013
PlatsKungsholmen
Teknik/MaterialMetall, Plast
KonstprojektledarePäivi Ernkvist
Koordinaterlat: 59.3331543 long: 18.0022045

Kristinebergs slottspark är en av Stockholms kulturhistoriskt mest spännande miljöer. Den är också en del av nordvästra Kungsholmen, där stadsdelarna Kristineberg, Stadshagen och Marieberg fått nya bostäder och arbetsplatser när tidigare industrimark omvandlats till kvartersstad.

Fler människor betyder också behov av nya parker och ökat tryck på parkerna som redan finns. Exploateringskontoret har därför de senaste åren vinnlagt sig om att skapa ett helt parkstråk från den så kallade Brovaktarparken, över Hornsbergs strandpark, Moa Martinsons torg och kajparterren, fram till Kristinebergs strand med Kristinebergs strandpark och slottspark.

Nivå Landskapsarkitektur fick uppdraget att rusta slottsparken. En magisk plats med rötter i 1600-talet, ett slott från 1750-talet, en kulturklassad skola från 1860-talet och med såväl barockträdgård som engelsk park, äppellund, ekpark och dubbel lindallé mot Ulvsundasjön.

Den konstnärliga gestaltningen har tillkommit i nära diskussion med såväl landskapsarkitekterna som beställaren. Den fördelades på två uppdrag där designgruppen Front (Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren) gavs utmaningen att markera slottsparkens olika entrépunkter. En grannlaga uppgift, eftersom parken just vid entréerna signalerar lek, liv och rörelse men inom sig rymmer också mer lågmälda, poetiska rum.

Front valde, som de superprofessionella industridesigner de är, att arbeta med entrépunkternas belysning. Till utgångspunkt togs gatlyktan. Den klassiska med glob på fot i standardmodell, som är lätt att sköta. Alla infästningar är fortsatt standard men prototypen är konstnärligt bearbetad. Foten har fått en krökning och globen bucklats till en vit, vobblig bubbla. Så klarar de att samtidigt sticka ut och signalera parkens drag av saga.

Front, 2013, Kungsholmen, Metall, Plast, Päivi Ernkvist