Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Polygonal wall

KonstnärNyrén, Jesper
År2013
PlatsVästerort
Teknik/MaterialCement
KonstprojektledareMarianne Jonsson
Koordinaterlat: 59.3630044 long: 17.9501796

Har Mariehällsskolan fått en fasad som rör på sig? Den drygt 7 meter breda och 16 meter höga fasaden ser ut att andas. Mönstret liknar på håll ett tredimensionellt bergslandskap sett från ovan, nästan som på en karta eller ett flygfoto. När man kommer närmre avstannar rörelsen. Mönstret blir till en stillbild och plötsligt inser man sig stå framför ett grafiskt pregnant konstverk som samtidigt är en vägg. En polygonal vägg närmare bestämt, uppbyggd av 134 olikformade trianglar som i färg och form anspelar på byggande. Såväl av hus (till exempel sammanfogandet av olikformade stenar till en bärande konstruktion) som av natur (dess olika kristallstrukturer med mera). Därmed berättar fasaden också om komplexa uppbyggnader av kunskap.

För magin svarar Jesper Nyrén (f. 1979), en av två konstnärer som fått uppdraget att konstnärligt gestalta stadsdelen Annedals nya skola F–6 som beräknas stå invigningsklar under 2014 och som på sikt kommer att rymma drygt 700 elever.

Uppdraget var att gestalta skolans fönsterlösa södra fasad, väl synlig i området och tänkt att muras i rött tegel. Ett samarbete med skolans arkitekt Hans Törneman, Cedervall arkitekter, var alltså nödvändigt. Tack vare en framsynt beställarrepresentant, som tidigt kopplade in konsten i processen, var ett nära samarbete här också möjligt.

Konstnär och arkitekt kom snabbt överens om onödan av att tegelmura fasaden om konstverket genom sitt material i sig självt kunde bli en fasad som motsvarade skolans alla krav på brandtålighet, hållbarhet och tålighet. Valet blev fibercementskivor i tillverkarens egna färger som vattenskurits till unika former, vilka monterats individuellt med skruv i samma färg som skivan på det arkitektritade regelverket av stål.

Nyrén, Jesper, 2013, Västerort, Cement, Marianne Jonsson