Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Sleepwalker

KonstnärRingborg, Lovisa

Fotografi, silvergelatin på aluminium 
70 x 102,5 cm

Ringborg, Lovisa