Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Tabula Rasa, (den femtonde stationen)

KonstnärSollman, Rickard
År2016
PlatsVästerort
Teknik/MaterialBrons
KonstprojektledareMonika Nyström
Koordinaterlat: 59.3551981 long: 17.9205423

Konstnären Richard Sollmans två bronsobjekt på Bromma kyrkogård kan läsas som döden och uppståndelsen. Vid huvudentrén står en svartpatinerad mur i A4-format, och efter en vandring över kyrkogården möter vi dess vita syskon, ett liggande blad på kanten av minneslundens damm.

Den nya minneslunden vid Bromma kyrka vill erbjuda större öppenhet för olika trosuppfattningar, och naturen och ett mer universellt formspråk har fått en framträdande plats. I mitten av lunden har anlagts en rund damm, med sittplatser runtomkring. Här skapas ett meditationsrum som för de anhöriga kan ge både vila och inspiration.

Rickard Sollman (f. 1965) har en stark rumslig känsla i sina verk och i hans idébaserade måleri bearbetas ofta ämnen som rör religiösa frågor. Den konstnärliga gestaltningen på Bromma kyrkogård bygger vidare på verket The stations of the cross som skapades 2008 för en galleriutställning och visades i Norrtälje kyrka året därpå.

Korsvägsvandringen innehåller fjorton stationer och slutar med att Jesus läggs i graven. Ibland görs ett tillägg, ytterligare en station som får representera uppståndelsen. Konstnären har använt denna femtonde station som utgångspunkt för sitt verk som består av två objekt av en tegelmur i skala 1:10, gjutna i brons. Det ena patineras svart och är placerat vid kyrkogårdens huvudentré, på en av pergolans bjälkar. Det vita objektet ligger på kanten av dammen i meditationslunden, ett oskrivet blad som bryter dammens runda form. Varje del mäter 297 x 210 x 10 mm och väger cirka 3 kg.

Utgångspunkten för verket ligger alltså i det kristna bildspråket men Rickard Sollman tänker att det kan upplevas av besökare eller sörjande oavsett religiös hemvist. Han pekar på murens symbolvärde, traditionen av bildförbud och det oskrivna bladet som möjliga anknytningar till muslimska eller judiska sammanhang.

Sollman, Rickard, 2016, Västerort, Brons, Monika Nyström