Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Telefonplanshallen, Västberga

KonstnärCecilia Aaro och Matilda Fahlsten
År2020
PlatsLiljeholmen
KonstprojektledareMarianne Jonsson
Koordinaterlat: 59.2953277 long: 17.9977045

Den nya idrottshallen, Telefonplanshallen, i Hägersten har fått en konstnärlig gestaltning på sin västra fasad. Konstnärsduon Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten har utgått från byggnadens arkitektur och skapat ett mönster som förmedlar känslan av kraft och rörelse. Det monumentala, 30 meter långa konstverket, samspelar med hallens arkitektur. Byggnaden är ritad av AIX Arkitekter. 

Placeringen på västra fasadens undre del ger ett intryck av att gestaltningen är en naturlig förlängning av norra fasadens fönsterrad. Med 384 bitar bockad, guldfärgad plåt har Aaro och Fahlsten skapat ett monumentalt moirémönster.

Moiré (eller moaré) uppstår när två nät överlappar varandra och bildar ett tredje mönster, som till exempel i vissa sidentyger. Idrottshallens fasad är täckt med träribbor, där moiréefekten naturligt kan uppstå. Det konstnärliga motivet samspelar med ribbornas mått och rytm. Det återspeglar naturens dynamiska växlingar. De flödande formerna påminner även om trädådring och vattenrörelse. Mönstret kan även tolkas som en symbolisk bild av den energi som fyller hela idrottsanläggningen. Verket fångar upp och reflekterar omgivningens skiftande ljus.

Såväl dagsljus som strålkastarnas ljus runt idrottsplatsen får guldet att glöda och fasaden att leva. Cecilia Aaro, född 1963, och Matilda Fahlsten, född 1968, är utbildade vid Konsthögskolan i Umeå respektive Konstfack i Stockholm. Konstnärsduon har lång erfarenhet av att arbeta i offentliga rum.

Deras signum är förmågan att arbeta platsspecikt och skapa verk som samspelar med och förstärker arkitek ­ turen. Motiven utgör ofta suggestiva mönster i monumentala format. Aaro & Fahlsten har skapat offentliga verk i bland annat Örebro sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Ridhus K1 i Stockholm.

Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten, 2020, Liljeholmen, Marianne Jonsson