Tillgången

KonstnärBerger, Tore
År2012
PlatsSöderort
Teknik/MaterialLjud, Olja
KonstprojektledareMonika Nyström
Koordinaterlat: 59.2833436 long: 17.9839776

Så upprepas du; så upprepas du; så springer du och andas…

Stockholm konsts projektledare Monika Nyström fastnade omedelbart för poetens, målarens, författarens och musikerns Tore Bergers dikt Så upprepas du (1967) då hon vid ett förutsättningslöst sökande efter en konstnär för Långbrobergs trygghetsboende fann dikten på nätet, deklamerad av honom själv.

Varför? För att “dikten är kongenial med denna korridor – den är ca en minut lång, har ett repetitivt tema, ett driv. Den har ett jag och ett du, en slags dialog. Orden ‘andas’ och ‘springa’ förekommer upprepade gånger. Min tanke med detta är att texten hjälper en äldre människas kanske mödosamma rörelse framåt och fungerar som ett stöd i en poetisk och psykologisk mening”. Motiveringen finns i det konstprogram som Stockholm konst upprättar för varje projekt, och som är ett förslag till var och hur man kan arbeta med konst på en specifik plats.
Som komplement till dikten ville hon arbeta med ytterli­ gare ett ljudverk. Beställaren insisterade på att det i så fall skulle vara tonalt, gärna ett melodiskt musikstycke.

Frågan om att göra en ny komposition i relation till dikten ställdes till Tore Berger (f. 1938) som tackade ja. Nu återfinns de i kombination, under samlingstiteln Tillgången, i en av konstnären färgsatt, 2 meter bred och 15 meter lång korridor. Som förbindelselänk mellan en entréhiss och trygghetsboendet, svävar korridoren högt över marken. Kanske samverkar ord, bild, toner och utsikten över tallbacken till upplevelsen av en skärgårdsseglats? Eller en ballongfärd över Stockholm?

Korridoren var före ombyggnaden en plats för gå­ träning, en funktion som Stockholm konst med valet av gestaltning hoppas blir kvar. Originalhuset (1985) ritades av Per Ahrbom och Lars Fahlsten. Ombyggnadsarkitekt är Wåhlin Arkitekter AB.

Berger, Tore, 2012, Söderort, Ljud, Olja, Monika Nyström