Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Förskolan Humlan, Årsta

KonstnärFornåås,Eva
År2019
PlatsÅrsta
Teknik/MaterialBrons
KonstprojektledareMarianne Jonsson
Koordinaterlat: 59.2994852 long: 18.0354554

Två trädlevande och myrätande varelser, tumanduor, i patinerad brons, har flyttat in på en ny förskola i Årsta och hälsar alla välkomna. Eva Fornåås konstnärliga gestaltning In & ut sprider värme och väcker nyfikenhet.

På uppdrag av Sisab har Stockholm konst arbetat med en konstnärlig gestaltning i samband med uppförandet av den första förskolan som byggs som ett passivhus. Ett passivhus är extremt energisnålt och ställer stora krav på hela byggprocessen. Fokus ligger på att alla delar i fastigheter hänger samman för att energiförbrukningen ska bli så låg som möjligt. Förskolan Humlan är belägen intill ett grönstråk och vänder sina båda huvudentréer ut mot stråket. Interiörens färgskalor är inspirerade av en sommaräng. Känslan av naturen sprider sig därmed i lokalerna.

Konstnären Eva Fornåå har fångat denna tanke i sin lekfulla och känsligt utformade skulpturgrupp In & ut. Hon använder sitt karaktäristiska, personliga formspråk som i detta fall framför allt riktas till barn i olika åldrar på förskolan. Fornåå inspireras av de platser där hennes verk ska placeras och hon låter fantasin flöda. Hon återvänder gärna till djur som motiv och genom att förmänskliga dem anspelar hon på folksagor och fabeltradition.

Skulpturerna på förskolan Humlan föreställer två tamanduor – myrslokar som vanligtvis lever i tropiska skogar och på savanner och som livnär sig av insekter, mest myror och termiter. De stiliserade men ändå naturtroget återgivna djuren påminner om ett oskiljaktigt tvillingpar. De står dock för två olika personligheter. Det ena är utåtriktat och vinkar glatt mot alla passerande. Det andra, mer inåtvänt och med sin nos i en maskros, tycks vara försjunken i tyst förundran över skapelsens överväldigande mångfald. Maskrosen är humlans favoritblomma. Med denna anspråkslösa men tvärsäkra symbolik säger konstverket: Välkommen till förskolan Humlan!

Eva Fornåå, född 1962, jobbar huvudsakligen med skulptur. Hon utbildades på Hovedskous målarskola 1985–87 och på Konsthögskolan i Umeå 1987–92. Hon har varvat offentliga uppdrag med utställningar, konstprojekt och undervisning. Fornåå arbetar i olika material och tekniker. I det offentliga rummet använder hon sig främst av bronsskulptur. Hon har utfört ett fyrtiotal offentliga gestaltningar runt om i Sverige.

Fornåås,Eva, 2019, Årsta, Brons, Marianne Jonsson