Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Våra vilda grannar

KonstnärJansson, Ulrika
År2013
PlatsVästerort
Teknik/MaterialTrä
KonstprojektledareMonika Nyström
Koordinaterlat: 59.3633647 long: 17.9467125

Våra vilda grannar heter Ulrika Janssons konstverk för nya förskolan Temmelburken i Annedal (Metod Arkitekter). Ett verk som utgår från barnens skala och begreppsvärld, och som förhåller sig till deras plats i världen på ett sätt som får även vuxna att fundera över ekologi, biologi och hållbarhet.

I uppdraget ingick verksamhetens önskemål, som att konsten skulle kunna användas pedagogiskt och helst vara i naturmaterial. Ulrika Jansson (f. 1975), som alltid förhåller sig medvetet till långsiktig hållbarhet i sin konst, grep sig an uppgiften genom att beakta platsens kontext och historia.

Innan den nya stadsdelen Annedal tog form låg här ett industriområde av det slag som visat sig vara gynnsamt för biologisk mångfald, med hus och skjul fyllda av håligheter och skrymslen där fåglar, insekter och fladdermöss kunde bosätta sig. När städer förtätas försvinner sådana habitat.

”Just fladdermöss har väldigt specifika preferenser och om en stadsdel planeras utifrån deras behov gynnas även annan biologisk mångfald i stadsrummet. På en sådan grön plats trivs även människor”, resonerade konstnären som med sitt flerdelade verk har velat skapa en fladdermusvänlig miljö. På gallerburarna som byggts runt förskolans brandtrappor klänger nu ”epifyter”, fladdermusbon av trätakspån som gynnar fladdermusbosättning. På en av dem finns längre ned en bänk och ett litet träspåntak, ett slags koja där barnen kan leka. Om de tittar upp i taket kan de se bilder av fladdermöss – världens bästa myggjägare. En enda fladdermus kan äta 2 000 myggor per dag! Även inuti förskolan finns foton på några av Sveriges totalt 19 arter insmugna för barnen att leta efter.

Förskolan är byggherren SISAB:s första Svanenmärkta.

Jansson, Ulrika, 2013, Västerort, Trä, Monika Nyström