Anders Reimers Minne

Konstnär Okänd upphovsman
År 1798
Plats Södermalm
Teknik/Material Kalksten
Koordinater lat: 59.3186075 long: 18.020054

Malmgården här byggdes på 1780-talet av hattmakaren Anders Reimers, och hela ön fick sedan sitt namn efter honom. På minnesstenen finns följande text:

WANDRINGSMANN SKÅDA HÄR DEN FORDNA RÄKENHOLMENS KLIPPOR TILL BLOMSTRANDE FÄLT OCH TRÄDGÅRDAR FÖRVANDLADE GENOM DEN FÖRTJENTE RÅDMANNENS I STOCKHOLM HERR ANDERS REIMERS FLIT OCH KOSTNAD FRÅN ÅR 1784 TILL 1798 HAR HAN HÄR ANVÄNDT LEDIGA STUNDER AT AF SJÖ OCH BERG TILLDANA FRUKTBART LAND IN I ÅLDERDOMENS GAGNANDE LÄRER HAN DIG AT NYTTIG FLIT ÄR HVILA. WÄNNER RESTE HONOM STENEN TILL HEDRANDE ÅMINNELSE OCH STÄLLET BLEF KALLAT REIMERSHOLM DEN 24 JUNI 1798.