Athena

Konstnär Haeberlein,Roland
År 1995
Plats Södermalm
Teknik/Material Brons

Fatbursparken är anlagd i det område som tidigare var Södra stations godsbangård och den igenfyllda sjön Fatburen. En arkitekttävling om parkens utformning utlystes 1987 och White Arkitekter vann med förslaget Apollon och Dionysos. En del av förslaget bestod av en konstnärlig utsmyckning med skulptören Roland Haeberlein som huvudsaklig upphovsman, men i samarbete med andra skulptörer och konstnärer.

I parkens centrum finns den stora fontänen Afrodites brunn av Roland Haeberlein. På ömse sidor om gångstråket mellan Södra station och Medborgarplatsen delas parken i en ordnad ”apollonisk” del och en informell ”dionysisk” del (där nu byggarbeten för Citybanan pågår).

Pallas Athena, vishetens och krigets gudinna, föddes en dag då Zeus klagade över en kraftig huvudvärk. Hefaistos, läkekonstens gud, slog honom då i huvudet med en hammare och ut ur hans huvud sprang den fullvuxna Athena i full rustning. Roland Haeberlein har låtit en avgjutning av en antik skulptur representera henne i skulpturstråket i Fatbursparken.