Bågskytten

Konstnär Milles,Carl
År 1919
Plats Djurgården
Teknik/Material Brons, Granit
Koordinater lat: 59.3257661 long: 18.0960917

En 12 meter hög stenkolonn bär upp en örn av svart granit. På örnens rygg står en atletisk mansfigur med pilbåge. Den spända bågen är i momentet innan ett oåterkalleligt beslut fattas, ett djur eller en människas liv vilar i skyttens händer. Örnen var ett av Milles favoritmotiv, en urgammal symbol för makt och kraft men även för visdom och andlig styrka. Både örnen och bågskytten är motiv som genom historien haft en stark koppling till kriget, ett tillstånd som starkt präglade tiden för verkets tillblivelse. Carl Milles påbörjade arbetet med Bågskytten 1913 i ett Europa på randen till världskrig och avslutade det efter krigets slut, 1919. Både örnen och skytten är stjärnbilder med förebilder i den grekisk-romerska mytologin som var en av Milles viktigaste inspirationskällor. Bågskytten visar även influenser från den franske bildhuggaren Antoine Bourdelles skulptur med samma tema på Waldemarsudde, där det också finns en mindre version av Milles bågskytt, uppsatt redan 1913.