Branting-monumentet

Konstnär Eldh,Carl
År 1952
Plats Norrmalm
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3349378 long: 18.0550477

Carl Eldh har valt att i form av en relief skildra ett arbetartåg den 1 maj. Hjalmar Branting står som dominerande ledargestalt i heroiskt överdriven storlek mot en fond av fanor. Bland de anonyma skaror av arbetare som omger Branting återfinns flera andra av arbetarrörelsens pionjärer, Danielsson, Thorsson och August Palm. Den senare har också fått sin egen staty framför LO-borgen, skulpterad av Ture Johansson.