Dårarnas båt

Konstnär Collin, Sture
År 1992
Plats Södermalm
Teknik/Material Brons, Betong, Granit

Verket, en tredimensionell tolkning av den medeltida bilden av mänskligheten som ett skepp som redlöst driver mot undergången, med en besättning av panikslagna dårar, skänktes till staden av Eva Bonniers donationsnämnd. Konstnären ville att den skulle placeras utanför landstingsförbundets hus, ett förslag vars symbolik inte uppskattades.