Duo

Konstnär Qvarsebo,Thomas
År 1992
Plats Södermalm
Teknik/Material Brons

Denna Duo är typisk för Qvarsebos kantiga formspråk, där kropparna tycks sammansatta av geometriska former, med ett växelspel mellan släta och grova ytor. Kanske väntar detta par vid en annan hållplats än Resenärerna i Hässelby? Duo är donerad av Eva Bonniers donationsnämnd.