Efter festen

Konstnär Jonason Åkerlund, Bitte
År 1994
Plats Södermalm
Teknik/Material Brons

Bitte Jonason Åkerlund skildrar i sin skulptur två musikanter på hemväg efter en synbarligen lyckad fest. Konstnären arbetar i en lekfull assemblageteknik, där hon låter pinnar, repstumpar eller bitar av wellpapp bli armar, ben eller delar av kroppar. Det färdiga assemblaget har sedan gjutits i brons.