Farväl till sockeln

Konstnär Ultvedt, P O
År 1995
Plats Södermalm
Teknik/Material Trä, Rostfritt stål

Fatbursparken är anlagd i det område som tidigare var Södra stations godsbangård och den igenfyllda sjön Fatburen. En arkitekttävling om parkens utformning utlystes 1987 och White Arkitekter vann med förslaget ”Apollon och Dionysos”. En del av förslaget bestod av en konstnärlig utsmyckning med skulptören Roland Haeberlein som huvudsaklig upphovsman, men i samarbete med andra skulptörer och konstnärer, bland annat P O Ultvedt.

I parkens centrum finns den stora fontänen ”Afrodites brunn” av Roland Haeberlein. På ömse sidor om gångstråket mellan Södra station och Medborgarplatsen delas parken i en ordnad ”apollonisk” del och en informell ”dionysisk” del där denna skulptur är placerad. P O Ultvedts bidrag till den konstnärliga utsmyckningen av Fatbursparken kan tolkas som en protest mot det traditionella staty-tänkandet. Detta då hans skulptur, lika delar krokidocka och sprattelgubbe, faller eller flyr ner från sin granitsockel.

För tillfället är skulpturen magasinerad p.g.a. det pågående arbetet med Citybanan.