Finlandsmonumentet

Konstnär Eduards, Gudrun
År 1986
Plats Östermalm
Teknik/Material Stål, Granit, Gjutjärn

Parkens stora monument i gjutjärn, stål och finsk granit skildrar i symboler delar av de svenska och finska folkens dramatiska gemensamma historia. I närheten finns en informationstavla som både på svenska och finska ger betraktaren hjälp att tyda symboliken.