Fragment ur naturens arkitektur I-V

Konstnär Vestman ,Irene
År 1992
Plats Östberga
Teknik/Material Granit
Koordinater lat: 59.2890997 long: 18.0336734

På avstånd uppfattar man skulpturen som en stor runsten men vid närmare betraktande ser man att den har delats i fem delar, sammanfogade med millimeterprecision, med märken efter borrar, kilar och mejslar. Ytans bearbetning har resulterat i hemlighetsfulla tecken utan självklar tydning.