Frihetens Källa

Konstnär Selder, Björne, Selder,Björne
År 1994
Plats Norrmalm
Teknik/Material Granit
Koordinater lat: 59.3334915 long: 18.0728775

Måndagsrörelsen, som startade 1990, var en svensk opinionsorganisation som samlades på Norrmalmstorg varje måndag kl 12. Rörelsen ville visa stöd för och solidaritet med de baltiska ländernas strävan efter självständighet. Totalt hölls 79 möten och deltagarantalet och engagemanget var varje gång stort. Mötena pågick fram till september 1991, då Estland, Lettland och Litauen fick den efterlängtade friheten från Sovjetunionen.

I samband med omdaningen av Norrmalmstorg i början av 90-talet beslutades att ett monument till minne av de baltiska folkens frihetskamp skulle uppföras just här. Konstnären Björne Selder fick uppdraget, och han skapade en fontänskulptur som fick namnet ”Frihetens källa”.

Verket består av tre höga granitblock, med vatten strilande över stenarnas polerade delar. Ut mot torget ser de röda stenblocken likartade ut, men om man tittar in mot mitten av verket ser man att de tre delarna där är individuellt utformade, med skiftande profiler och blankslipade ytor i olika vinklar. Skulpturen är placerad direkt i torgbeläggningens nivå, utan sockel.