Isobartema

Konstnär Holmgren, Martin
År 1970
Plats Östermalm
Teknik/Material Brons

Isobar är en linje som på en karta förbinder orter med samma lufttryck och används alltså inom meteorologin. Studerar man skulpturen och tänker på tidningarnas väderkartor förstår man genast dess titel.