Korssittande flicka

Konstnär Linde,Peter
År 1989
Plats Norrmalm
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3325948 long: 18.0642025

1812 års uppfostringskommitté godkände Pehr Henrik Lings ansökan om ”rättighet för honom att i Stockholm undervisa i gymnastik och genom statens försorg erhålla lön och lokaler”. Ling hade utarbetade ett gymnastiskt system som innefattade pedagogik, estetik, samt militär och medicinsk gymnastik. Hans gärning fick stor betydelse för utvecklingen av gymnastiken, både i Sverige och utomlands. Det Gymnastiska Centralinstitutet fick lokaler i ett nedlagt kanongjuteri som låg precis där Sergels torg nu ligger.

När institutet, numera under namnet GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, skulle fira sitt 175-årsjubileum 1988 ville man genom insamling bekosta ett minnesmärke i form av en skulptur. Och platsen där skulpturen placerades blev Sergels torg, för att anknyta till den adress där institutet var beläget när det startade sin verksamhet.

Konstnären Peter Lindes skulptur invigdes 1988, och föreställer precis som titeln säger en flicka med benen i kors. Verket har i vissa sammanhang även kallats Lärjunge. Linde har under sin karriär skapat ett flertal föreställande skulpturer, ofta porträtt, i en strikt klassicistisk stil, till exempel Gustav VI Adolf på Stockholms Stadion.

Konstverket är tillfälligt borttaget pga markarbeten på platsen.