Mariebergsstenen

Konstnär Hjort, Ragnar
År 1967
Plats Kungsholmen
Teknik/Material Granit, Gjutjärn
Koordinater lat: 59.3264543 long: 18.017349

Mariebergsstenen är rest till minne av alla de olika militära skolor och förband som varit förlagda till Mariebergsområdet. Av den mycket omfattande texten på minnesstenen framgår att bl a följande militära utbildningar varit förlagda här: 1833-1845 Kongl Raketcorpsen, 1866-1878 Kongl Krigshögskolan, 1878-1884 Kongl Artilleri- och Ingeniörshögskolan.

Vid byggandet av sovjetiska ambassaden flyttades Mariebergsstenen till den nuvarande platsen strax öster om ambassadområdet.