Minnestavla över södra varvet/Wikings minnestavla

Konstnär Frisendahl, Fredrik
År 1919
Plats Södermalm
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3149542 long: 18.0954986

Nydaningens ande gick fram över denna nejd i begynnelsen av tjugonde seklet, nedbrytande vad gammalt var och byggande denna väg från de ävenledes nybyggda kajerna.

Så inleds texten på minnesplattan som sattes upp på initiativ av Stockholms stads stora skeppsvarvs sista skeppsbyggarmästare, till minne av varvet i Tegelviken och dess omgivning. Verket kallas även Wikings minnestavla och var en gåva av varvschef Anders Fredrik Wiking.