Morgonbad

Konstnär Zorn, Anders, Zorn,Anders
År 1910
Plats Norrmalm
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3286832 long: 18.0647449

Kvarteret och byggnaden Rosenbad har namngetts efter en badanläggning som låg här i slutet av 1600-talet. Den lilla park där Anders Zorns bronsskulptur står, rustades upp i samband med att Rosenbad blev regeringskansli år 1981. Verket ”Morgonbad” har samma konstnärliga uttryck som Zorn använt för sina badnymfer i målningar. Under sommarhalvåret strilar vattnet långsamt fram mellan kvinnans händer och fångas sen upp av det näckrosblad hon står på.