Olaus Petri

Konstnär Lundberg, Teodor
År 1898
Plats Gamla Stan
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3258839 long: 18.0709962

Smedsonen Olof Persson föddes 1493. Tillsammans med sin bror Lars (Laurentius Petri) fick han studera till präst i Uppsala och senare i Wittenberg, där han påverkades av Martin Luthers idéer. Studietiden i Tyskland bekostades av Gustav Vasa.

1531 utgav Olaus Petri en skrift som på teologiska grunder motiverar övergång från latin till svenska i gudstjänst och Bibel. Han översatte också Nya Testamentet till vårt språk.

Olaus Petri, "Mäster Olof", var kyrkoherde i Storkyrkan 1543 - 1552. Där blev han också begravd.