Ovanlandet och hararnas hus

Konstnär Oskarsson,Annika
År 2017, 2004
Plats Årstadal
Teknik/Material Brons, Trä, Aluminium, Tegel, Plast
Beställare Exploateringskontoret
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3066228 long: 18.0284694

I Fredsborgsparken i Årstadal har konstnären Annika Oskarsson (f. 1967) skapat en liten värld, befolkad av gula harar som bor i hus av trä. Här finns ett tegelberg och nerför berget löper en flod – eller kanske snarare en ränna där vattnet pumpas fram i perioder.

Årstadal har vuxit i snabb takt de senaste åren, när området är färdigbyggt kommer det att finnas cirka 14 000 invånare här. Ovanlandet och hararnas hus restes ursprungligen 2004. 2017 gjordes en upprustning av parker, torg och naturmark och då omarbetades även gestaltningen av Annika Oskarsson.

Den lilla världen utgörs av en mjukt vågig, orange gummimatta med en ringlande bergskedja av tegel. Från krönet av berget rinner en flod. Vid tillflödet finns en knapp och när knappen trycks in rinner det en stund rikligt med vatten i rännan utmed berget.

Här bor de fyra gula bronshararna som sätter gula spår i marken. Harar syns här och var i staden, de är en länk mellan då och nu, mellan staden och skogen, påminner oss konstnären.

Fönstren i deras oliksidiga trähus är av gult laminerat glas, och belysning i husen gör att de blir som små lyktor när det är mörkt.

Parken blir en plats för fantasilekar och undersökningar. Barnen kan krypa in i hararnas tre trähus, låta föremål åka med i vattenrännan eller göra byggmaterial av vatten och sand.