Reaktion 68

Konstnär Jonasson, Lennart
År 1973
Plats Johanneshov
Teknik/Material Brons, Granit
Koordinater lat: 59.2986455 long: 18.0794892

Den 25 juli 1968 utgav påven Paulus VI en encyklika, Humanae Vitae, där han slår fast att den romersk-katolska kyrkan betraktar abort som ett moraliskt ont och dessutom förbjuder varje form av preventivmedel. Skulpturen är ett uttryck för konstnärens reaktion mot detta.

Än idag har den katolska kyrkan en konservativ inställning gällande aborter och det är fortfarande en fråga med stor politisk sprängkraft i stora delar av världen.