Stockholm Konst logo Stockholm Konst

VENUSPASSAGEN – Venus och Flora

KonstnärJungnelius,Åsa
År2023
PlatsNorrmalm
Koordinaterlat: 59.3412134 long: 18.0529444

Venuspassagen består av två skulpturer som symboliserar kvinnlig styrka – Venus, den kraftfulla kärleksgudinnan, och Flora, som representerar den spirande framtiden. Namnet Venuspassagen är hämtat från en historisk händelse som ägde rum på intilliggande Observatoriet 1761, när planeten Venus kunde studeras som en vandrande skugga på solen.

Tillsammans skapar Venus och Flora ett eget kraftfält mellan kvinnohistoria, vetenskap och mytologi. Rumsligt skapas en transformerande passage som pekar på̊ nya möjliga vägar till förändring.

Konstverket invigdes på internationella kvinnodagen 2023 och är en gåva från Interflora AB till Stockholms stad. Tanken är att uppmärksamma att bara tio procent av Sveriges statyer föreställer namngivna kvinnor. Initiativet från Interfora AB startade 2018 och har blivit en återkommande aktivitet då företaget blomstersmyckar kvinnliga statyer i hela landet med syfte att belysa kvinnans underrepresentation i det offentliga rummet. Redan från start upprättades en fond med målet att resa ett nytt verk 2023.

Åsa Jungnelius (f.1975 Stockholm) är utbildad vid Konstfack. Hon är en av Sveriges mest erkända konstnärer och har ställt ut i Sverige och internationellt, initierat och drivit residensprogrammet Residence-In-Nature, liksom konstnärsgrupperna WeWorkInAFragileMaterial och LASTSTUDIO. Jungnelius verk i glas är mycket uppmärksammade och 2007-2013 var hon en av Kosta Bodas fasta konstnärer. Hon finns representerad på bland annat Moderna museet, Nationalmuseum och Röhsska museet. Hon har gjort flertalet offentliga gestaltningar och 2026 invigs Snäckan, hennes konstnärliga gestaltning av den nya tunnelbanestationen Hagastaden.

Jungnelius,Åsa, 2023, Norrmalm