Riddarholmsbroarna

Konstnär Lundkvist, Bengt Inge
År 1981
Plats Gamla Stan
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3249049 long: 18.0671348

Verket Riddarholmsbroarna av arkitekten Bengt Inge Lundkvist berättar om de olika broar som bundit samman Gamla stan, eller Stadsholmen, med Riddarholmen. På minnesmärket finns följande inskription:

1956 ritade Gunnar Lange en bro som konstruerades av Erik Vretblad. Den göts i armerad betong 1958. Över Riddarholmskanalen har broar slagits av dessa material TRÄ - STEN - GJUTJÄRN. Genom att tunnelbanebygget kom att förena Riddarholmen med Stadsholmen förvandlades kanalen till en vik 1956. 1970 Bengt Inge Lundkvist.

Enligt timmermanstradition uppfördes av trä två broar, en nordlig 1738 samt en sydlig 1751, de borttogs 1784. Vice stadsarkitekt Erik Palmstedt ritade en stenbro som fullbordades 1780. Den raserades 1867. Gjutjärnsviadukten ritades av ingenjör Erik Unge och monterades 1867 för att möjliggöra passage över Riddarholmen för framdragandet av sammanbindningsbanan, viadukten demonterades 1952.