Sjömannen

Konstnär Sjögren,Nils
År 1953
Plats Östermalm
Teknik/Material Brons

”De gåvo sina liv för oss” står det på skulptursockeln som också visar motiv ur sjömannens liv. Ostkustkommittén för sjökrigets offer skänkte skulpturen till staden.