Här vilar framtiden

Konstnär ​Arrhenius,​ Lars
År 2021
Plats Östermalm
Teknik/Material Betong
Koordinater lat: 59.3351635 long: 18.1289639

Den 18 april 2021 invigdes konstverket Här vilar framtiden av Lars Arrhenius och Eric Ericson. Skulpturen skapades i samband med grupputställningen Tyst vår 2020 ute i skogen vid Kaknästornet och har återinstallerats permanent på samma plats av Stockholm konst. Verket ingår därmed i Stockholms stads konstsamling på offentliga platser.

År 2020 inleddes med coronapandemins plötsliga utbrott och snabba frammarsch världen över. Grupputställningen Tyst vår ute i naturen kring Kaknästornet startade i april 2020 på initiativ av konstnärer, som trots stängda institutioner ville möta sin publik och lämna en kommentar till verkligheten. Titeln lånades från den amerikanska biologen Rachel Carsons bok Silent Spring (1962), som berättar om hur en intensiv besprutning med ett livsfarligt gift resulterade i att insekter dog liksom de fåglar som åt dem. De förödande effekterna märktes när fågelsången tystnade. Boken har påverkat den allmänna miljödebatten. Den har också fått en ny relevans i samband med spridningen av covid-19, som ytterst hänger samman med människans frivilliga och ofrivilliga inflytande på det globala ekosystemet.

Ett av utställningens mest drabbande verk var den gravliknande, underfundiga installationen med inskriptionen Här vilar framtiden av Lars Arrhenius och Eric Ericson. På en gravsten har konstnärerna ristat in ett mångbottnat budskap, vidöppet för tolkningar. Det hänvisar både till massiva naturskövlingar och pandemins direkt och indirekt ödesdigra följder. Det är samtidigt en kraftfull påminnelse om klimat-och miljöfrågornas vikt. I installationen förbinds det dagsaktuella och det existentiella, det allmänmänskliga och det individuella.

Lars Arrhenius (1966–2020) var utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och vid Rijksakademie i Amsterdam. Han arbetade med måleri, animationer, film och flera andra tekniker. Under de senaste åren har hans konst kretsat kring klimatfrågor och människansrelation till naturen. Arrhenius finns bland annat representerad på Moderna Museet, Malmö Konstmuseum, Arken i Köpenhamn och Stedelijk Museum i Amsterdam. Han är även känd för sina offentliga verk.

Eric Ericson, född 1972, är författare, formgivare och konstnär med ett djupt intresse för samhällets struktur. Hans genombrott som författare kom 2003 med boken Brevet till samhället. Därefter kom Brevet till utlandet, Palmyra och Mannen i Damaskus. 2010– 2019 drev Ericson bokförlaget Orosdi-Back. Tillsammans med Lars Arrhenius har Eric Ericson skapat verk som handlar om etik, ekonomi, hållbarhet och miljöfrågor.