Spegling

Konstnär Thornblad, Åke
År 1974
Plats Hässelby
Teknik/Material Rostfritt stål
Koordinater lat: 59.3581925 long: 17.8314585

Åke Thornblads kubistiska skulptur har en fin placering på sluttningen ner mot vattnet. Den uppmärksamme betraktaren kan urskilja tre gestalter eller kroppar torna upp sig. Hur de förhåller sig till eller speglar varandra är det upp till var och en att uttolka.