Stående pojke

Konstnär Källström, Lennart
År 1955
Plats Västertorp
Teknik/Material Brons

En ung pojke på en bergsknalle, med vänstra foten placerad på en stubbe och med en stafettpinne i högra handen, i koncentration inför det stundande stafettlopp där han uppenbarligen är startman. Källström har arbetat helt realistiskt och med en känslig modellering av bronsytan som fångar och håller kvar ljuset.