Strindbergscitat

Konstnär Aguerre, Gustavo, FA+, Falk, Ingrid
År 1998
Plats Norrmalm
Teknik/Material Rostfritt stål
Koordinater lat: 59.3363291 long: 18.059215

Under den första Strindbergsfestivalen 1994 målade konstnärerna Ingrid Falk och Gustavo Aguerre 83 citat av August Strindberg direkt på Drottninggatans asfalt. Detta blev mycket uppmärksammat och beslut fattades att permanenta ett antal citat i rostfritt stål.

Med sin storlek, sin alternerande höger- och vänsterorientering och Strindbergs provocerande meddelanden förändrar citaten gatans koreografi, genom att gående stannar upp för att läsa eller vandrar i sick-sack längs textremsan med vridet huvud.