Till Raoul Wallenberg

Konstnär Ortwed,Kirsten
År 2000
Plats Norrmalm
Teknik/Material Brons, Granit
Koordinater lat: 59.3317744 long: 18.0752196

I november 1998 utsågs Kirsten Ortwed till vinnare av den tävling som Stockholms konstråd anordnade gällande utförandet av ett minnesmärke över Raoul Wallenbergs gärning.

Under arbetsprocessen har konstnären ställt sig frågan "Hur beskriver man en så allvarlig och komplex situation utan att förfalla till sentimentalitet?". Svaret finns att betrakta intill Nybroviken där Kirsten Ortwed med stor omsorg har skapat tolv sfinxliknande figurer och Raoul Wallenbergs namnteckning i patinerad brons på det torg som bär hans namn.

Diskussionen kring verket var under flera år livlig och visade att konst verkligen kan beröra och uppröra. Tävlingens jury avslutade motiveringen till valet av Ortwed så här: 

Raoul Wallenberg var själv omvittnat fantasifull, oprotokollär, improviserande och i oavlåtlig rörelse. Kirsten Ortweds gestaltningar speglar draget av flykt och förändring, lek och ångest. Att ge en klar bild av Raoul Wallenbergs idealism och mod, av mannen som utan att han anade det, för generationer kom att symbolisera individens möjlighet att förändra historien - det är knappast möjligt. men betraktar vi Kirsten Ortweds skapelse med inlevelse och inbillning, ser vi hur försiktigt men djärvt hon närmar sig den uppfordrande gåta där kallaste brutalitet möter den oväntade uppenbarelsen av mänsklig godhet.