Venus och Nerthus bidande sin tid

Konstnär Lervik, Lena
År 1996
Plats Nälsta
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3695688 long: 17.8849178

Konstnären beskriver tankarna bakom verket med följande ord: "Nerthus är en av nordens tidigaste fruktbarhetsgudinnor och Venus en sydeuropeisk variant. När det gäller "bidande sin tid" syftar jag på att detta är kvinnor som har hunnit så långt i livet att de vågar vara sig själva - de kan bara vara till - utan alla anorektiska skönhetsideal som ju i vår tid är ganska dominerande. De bidar alltså sin tid att bli återupprättade som äkta kvinnor. I fullkomlig vila ägnar de sig här åt något som ju vi nordbor har blivit kända för och som vi i vårt klimat verkligen behöver; soldyrkan."

Lena Lervik är en av våra mest anlitade skulptörer. Hon har i sitt konstnärskap koncentrerat sig på att gestalta kvinnor och i synnerhet moderskapet, ofta med en existensiell klangbotten med rötter i sagor, myter och religiösa traditioner.