Yngling bestiger häst

Konstnär Johnsson,Ivar
År 1956
Plats Gamla Stan
Teknik/Material Granit
Koordinater lat: 59.3232041 long: 18.0726831

Granitskulpturen, som visar en naken yngling som skall sitta upp och redan har placerat ena foten i stigbygeln, skapades av Ivar Johnsson 1956. Johnsson var själv uppväxt på ett stuteri och var således väl förtrogen med hästar. Skulpturen är snarlik en del av statygruppen Livets brunn från 1950 i Skövde men skiljer sig åt då den är i granit istället för brons samt att konstnären lagt till sädesslag i relief under hästens kropp.

1992 splittrades skulpturen i ett sprängdåd men tack vare skickligt restaureringsarbete och tillgången till ynglingen från Livets brunn gick det att återställa konstverket. Dock utsattes konstverket åter för skadegörelse några år senare och fick återigen restaureras av samma stenkonservator.