​Åkeshovs sim- och idrottshall

Konstnär Renström,Anna, Boutard,Carl
År 2019
Teknik/Material Stål, MDF
Beställare Fastighetskontoret
Konstprojektledare Marie Holmgren
Koordinater lat: 59.3421313 long: 17.9287789

Anna Renström och Carl Boutard har skapat var sin konstnärliga gestaltning för Åkeshovs sim- och idrottshall. Verken anknyter tematiskt och formmässigt till byggnadens funktion och till dess modernistiska arkitektur.

Åkeshovs sim- och idrottshall uppfördes 1959 i en tidstypisk modernistisk arkitektur efter ritningar av Åke E Lindqvist Arkitektkontor. Byggnaden är grönmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att den har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde och inte får förvanskas.

Carl Boutard har arbetat med en konstnärlig gestaltning på området precis utanför Åkeshovs sim- och idrottshall. Han har skapat tre platsspecifika, färgstarka skulpturer i lackerat, rostfritt stål som är infogade i ett staket utanför entrén. Verken är synliga när man närmar sig anläggningen. Det abstrakta formspråket korresponderar med byggnadens modernistiska arkitektur.

I gestaltningen binds minimalistisk elegans samman med organisk rikedom. Grundmoduler utgörs av koner i olika storlekar och utföranden. Såväl koner som cirkelformen, som återkommer i verket, är rika på associationer. De kan påminna om megafoner som används i publika evenemang, om gamla godisstrutar och Alvar Aaltos klassiska vaser.

Användningen av endast en modul i olika variationer återspeglas även i verkets titel Mo(der)nism. Det handlar om den universalitet och enhetlighet som präglade modernistiskt konst och arkitektur å ena sidan och om monism – en filosofisk doktrin som utgår ifrån att allt som existerar ytterst är av ett och samma slag.

Carl Boutard, född 1975, utbildades vid Konstakademien i Reykjavik, Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm och vid Konsthögskolan i Malmö. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta i olika material och har skapat en rad offentliga gestaltningar. I hans konst avspeglas ofta frågor kring relationen mellan natur och kultur, figuration och abstraktion och mellan avbildning och gestaltning.

Se Anna Renströms konstverk här.