Brunkebergstorg 2014

Konstnär Gatmat, Guringo
År 2014
Plats Norrmalm
Beställare Stockholm konst, Fastighetskontoret, Kulturförvaltningen
Konstprojektledare Stockholm konst
Koordinater lat: 59.3311164 long: 18.0661443

Brunkebergstorg är en märkligt anonym plats mitt i centrala Stockholm, därtill ett torg som under de närmaste åren kommer att genomgå en stor förvandling – frågan är bara vilken? Och hur? För att få idéer inför framtiden gav Fastighetskontoret i uppdrag till Stockholm konst att ta fram ett koncept för tillfällig aktivitet. Under senvåren 2014 drogs riktlinjerna upp för aktivering; också det i linje med stadens planerade, nya arkitekturpolicy som bejakar tillfällig arkitektur och konst i stadens offentliga rum. Resultatet blev lyckat och projektet Brunkebergstorg 2014 förvandlade under juli–september platsen till ett levande och uppskattat stadsrum med hjälp av hörnstenarna mat, tillfällig arkitektur, installationskonst, evenemang och musik.

Brunkebergstorg 2014 blev således det första steget i den kommande ombyggnaden av hela Brunkebergstorg med omgivning. Ett pilotprojekt där staden tillsammans med medborgare, näringsliv och organisationer har fått möjlighet att undersöka vad som fungerar på denna plats.

Stadens förvaltningar har genom detta projekt fått många värdefulla erfarenheter och insikter om vilka permanenta funktioner den kommande planeringen av Brunkebergstorg kan innehålla.

När projektet avslutades fick en stor del av de fysiska materialen ett fortsatt liv hos olika verksamheter och organisationer, till exempel inom Stockholms nätverk för urbanodling.

Projektet genomfördes av flera av Stockholms stads olika förvaltningar i samarbete och gestaltades samt producerades av design­ och kommunikationsstudion Guringo. Bakom Sveriges första satsning på en matbilspark stod Gatmat. 

Varaktighet: 27 juni–30 september.