Fem i tolv

Konstnär Andersson, Roger
År 2014
Plats Söderort
Teknik/Material Brons
Beställare Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Granen fastighetsutveckling AB
Konstprojektledare Mårten Castenfors
Koordinater lat: 59.2636457 long: 18.0418921

Många av Stockholm konsts projekt löper över lång tid. Till de mest långvariga hör konst i större stadsomvandlingsprojekt där konsten av naturliga skäl måste anpassas till angränsande byggnations färdigställande. Såsom fallet var med gångstråket i kvarteret Mikrofilmen, Högdalen.

I begynnelsen fanns en knapp budget avsatt av Exploate­ringskontoret för gestaltningen av stråket till skejtparken, uppförd av Idrottsförvaltningen. Förutsättningarna för något konstnärligt storslaget var därmed minimala. Dock uppstod genom framsynthet hos Granen Fastighetsutveckling AB, som byggde bostadsrätter på angränsade tomtmark, chansen att i Högdalen sjösätta Stockholm konsts första större OPS­-pro­jekt, det vill säga samverkansprojekt mellan det privata och offentliga. I detta fall mellan Granen Fastighetsutveckling AB samt Exploateringskontoret och Idrottsförvaltningen under projektledning av Stockholm konst. Symbolvärdet i samver­kansprojekt är stort eftersom det konkret kan fungera som ett gott exempel på att alla måste dra sitt strå till stacken om vi ska bygga ett framtida Stockholm i världsklass, som den partipo­litiskt övergripande visionen för Stockholm lyder i dag.

Med en bättre budget kunde så konstnären Roger Andersson tänka större och aptera skuggfigurer längs med hela den numera, av konstnären bestämda, röda asfalten i dialog med Andersson Jönsson landskapsarkitekter. Noterbart är att Anderssons skuggestalter, inbrända i asfalten, inte är tillkomna av en slump. Motivens förlagor är boende i området och signalerar, precis som de tre skejtskulpturerna i brons, livet i omgivningen. Sammanfattningsvis ett helhetsintegrerat verk som med sin omsorg, i flera dimensioner, lyfter Högdalen som område.