Bronsstaty över författaren och Stockholmsskildraren Hjalmar Söderberg (1869–1941)

Peter Linde

År 2010
Plats Östermalm
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3391471 long: 18.0726088

Hjalmar Söderberg har under överinseende av Riksantikvarieämbetet placerats i Humlegården, på mark som ägs av staten men förvaltas av Östermalms stadsdelsnämnd. Kungliga biblioteket och Statens fastighetsverk bekostade därtill skulpturens sockel.