Med risk att försvinna

Konstnär Hedman, Hanna
År 2015
Plats Västerort
Teknik/Material Plåt
Beställare Sisab
Konstprojektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.3588756 long: 17.8669936

För att hinna ikapp behovet av förskolor för Stockholms alla små har SISAB tagit fram en konceptförskola. Stockholm konst har parallellt låtit formkonstnärer arbeta fram tre olika konstverk som kan varieras för att bli unika där de utförs – också stadens minsta medborgare har rätt till konst av högsta kvalitet i sin vardag.

Hanna Hedman (f. 1980) ck uppdraget att gestalta något för barnens utemiljö och valde att bearbeta en del av det ofta trista stängsel som av säkerhetsskäl omger varje förskolegård. I stället för ett traditionellt ståltrådsnät syns en 1,45 meter hög, drygt fem meter lång myllrande mönstervärld av rödlistade svenska arter, utförda i laserskuren plåt som har lackerats i olika gröna nyanser. Konstnären berättar i sin skissbeskrivning att hon önskat öppna en fantasivärld för barnen, i stället för att skapa något som håller dem instängda:

”Min förhoppning är att staketets detaljrika myller ska sätta igång barnens fantasi. Att de ska upptäcka nya former och kunna hitta på olika historier varje gång de tittar på staketet.”

För Hanna Hedman, som är smyckekonstnär, innebar uppdraget en stor uppgång i skala. Inspiration för sitt arbete har hon emellertid länge hämtat från djur och natur, och olika arters egen mönsterteckning.

– Jag hoppas staketet blir en ingång också till ett samtal om Sveriges olika arter och om hur vi kan minska förlusten av biologisk mångfald, säger konstnären som till hjälp för diskussionen skapat ett pedagogiskt material kring rödlistade arter för förskolans barn och personal.