The Mirror

Konstnär Dahlberg, Jonas
Teknik/Material Stål, Betong
Beställare SGA Fastigheter AB
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.2933385 long: 18.0816774

The Mirror är en nära tio meter hög spegelvägg på en roterande betongplatta vid den norra entrén till Tele2 Arena. När plattan roterar re ekterar spegeln omgivningen. När mörkret faller förvandlas väggen till en lmskärm. Konstnären Jonas Dahlberg (f. 1970) konstruerar inte sällan oväntade system som får betraktaren att se på sin omgivning med nya ögon. Bara någon vecka efter det att han accepterat uppdraget för Stockholm konst ck han ett stort internationellt genombrott med tävlingsvinsten om Utøyamonumentet i Oslo, Norge.

Förutsättningen för gestaltningen var att den skulle mot- svara arenans vision om något utöver det vanliga till såväl innehåll som uttryck. Konstnären valde en plats där nästan alla arenabesökare passerar och där arenan, Arenatorget, Slakthusområdet och de äldre husen på andra sidan Nynäs- vägen möts.

Tanken är att skulpturen ska öppna platsen ytterligare, betona samhörigheten med omgivningen och spegla områdets förändring. Dessutom är den en tydligt markerad mötesplats.

Centralt placerad på en vit, långsamt roterande betongcir- kel står spegelväggen, 9,6 m hög, 15,6 m bred och 1,8 m tjock. Väggen är uppbyggd av blankpolerat rostfritt stål, där en sida är perforerad med 5 mm stora hål. I varje hål sitter en LED- lampa, och lamporna bildar en lmskärm. Ett varvs rotation tar ungefär 15 minuter.

På dagen är lamporna släckta och väggens re ekterande yta återspeglar omgivningen. När det mörknar tänds LED-lam- porna och vi ser en lm, gjord på samma plats och med samma hastighet som spegeln snurrar.

Men medan dagsspeglingen visar oss ett nu, visar den svart- vita lmen hur det såg ut då, just i lmögonblicket. Med tiden blir skillnaden mellan speglingarnas nu och då allt större, filmens ”då” blir allt mer historia.